Utbildningar

Med en utbildning i ryggen hanterar du bättre och tryggare de utmaningar som finns på din arbetsplats. Upplägget av utbildningarna kan diskuteras och anpassas efter behov och önskemål. Ta kontakt för mer information, utförligt kursprogram och prisuppgifter.

9

Psykisk ohälsa i arbetslivet. Se utmaningarna och möjligheterna tydligare!

Denna utbildning ger dig med arbetsgivar- och personalansvar, eller som på annat sätt arbetar med arbetsmiljö, en orientering i ämnet psykisk ohälsa i arbetslivet. Via föreläsningar, workshops, diskussioner och reflektion kommer deltagarna att kunna utveckla en tryggare förhållning till, och därmed bättre hantering av psykisk ohälsa, i relation till sig själv och medarbetarna. Bland annat ger utbildningen svar på frågor som: Vad är psykisk ohälsa? Hur ser problematiken i arbetslivet ut i nuläget? Vad säger arbetsmiljölagen? Varför ökar den psykiska ohälsan? Hur ser prognoserna ut inför framtiden? Hur möter vi behoven på bästa sätt? Deltagaren får utmana sig själv, attityder och fördomar i ”Icke politiskt korrekta timmen”. Vi tittar också på vinster och möjligheter med att arbeta aktivt med fokusfrågan. Utrymme för reflektion ges och utbildningen resulterar i en första analys av den egna verksamheten, samt implementeringsförslag.

Jag är intresserad och vill veta mer »

Skaffa en bättre hjärnergonomi i kontorslandskapet.

Denna utbildning tar sin utgångspunkt i föreläsningen ”Människor i kontorslandskap. Hur bra lösning är det egentligen?” När vi har skaffat oss insikter i kontorslandskapets påverkan på prestation och mående, utforskar vi oss själva närmre. Detta sker i en workshop, där vi söker kartlägga hur just jag som individ fungerar. Vilka hjärnergonomiska förutsättningar behöver just jag för att fungera bra? Utifrån detta kan det spännande arbetet med att förbättra och utveckla arbetsmiljön ta sin början! Tillsammans arbetar vi fram förslag som kan implementeras i den egna verksamheten.

Jag är intresserad och vill veta mer »