Konsulttjänster

Vi erbjuder professionell arbetspsykologisk konsulting. Vi utgör ett stöd när ni arbetar med den psykosociala arbetsmiljön, speciellt vid stress och utmattningsproblematik. Detta kan till exempel innebära individuellt chefstöd i form av rådgivning och coachning i arbetsmiljö-, ledarskaps- och hälsofrågor. Stödet utformas efter just din verksamhets behov. Tillsammans gör vi en gemensam analys av nuläge och behov. Sedan anges mål, form för stödet och omfattning. Ta kontakt så berättar vi mer om vad vi kan göra för just din verksamhet.