Om oss

Human.Insikt drivs av Malin Jensen. Malin har fler års erfarenhet av att föreläsa, utbilda och vägleda om psykosociala arbetsmiljöfaktorer, speciellt med fokus på stress, psykisk hälsa och psykisk ohälsa i livet och i arbetslivet. Under flera år har Malin också verkat som Attitydambassadör i den nationella kampanjen Hjärnkoll. Hon har examen i arbetspsykologi, utbildad vid Högskolan i Halmstad (Psykologiprogrammet – inriktning arbete). Hon är också trädgårdsterapeut, utbildad vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. En resurs är att Malin själv har erfarenhet av att leva med utmattningssyndrom och depression. Human.Insikt är alltså inte bara experter i teorin. Vi lever, andas och bemästrar dagligen den problematik många av dina medarbetare brottas med.

Meriter

Examen från Psykologiprogrammet – inriktning arbete, Högskolan i Halmstad.
Trädgårdsterapi, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp.
Verksam som Attitydambassadör i den nationella kampanjen Hjärnkoll. Hjärnkoll är en kampanj på uppdrag av regeringen. Attitydambassadörerna föreläser och utbildar för att skapa större öppenhet och kunskap kring psykisk ohälsa. Malin har genomgått samtliga av Hjärnkolls fortbildningar. www.hjarnkoll.se

Besök gärna Malin på LinkedIn »

Facebook » eller på

Instagram »

Human.Insikt har även flera kompetenta samarbetspartners knutna tills sig för att kunna erbjuda din verksamhet en så komplett support som möjligt.