Föreläsningar

Med ökad kunskap och medvetna åtgärder kan stora vinster göras i näringslivet, ekonomiska såväl som humana. Med hjälp av Human.Insikts föreläsningar kan företag och verksamheter lättare förebygga och möta de arbetsmiljömässiga utmaningarna och därigenom slippa kostnader och onödig ohälsa. Upplägg och omfattning på samtliga föreläsningar kan diskuteras och anpassas efter behov och önskemål. Ta kontakt för mer information och prisuppgift. malin@humaninsikt.se, 076- 804 26 25.

Så kan psykisk ohälsa i arbetslivet åtgärdas.

Frågan om psykisk ohälsa har låg prioritet för många arbetsgivare. Detta trots att OECD uppskattar de rent ekonomiska kostnaderna för psykisk ohälsa i Sverige till över 70 miljarder kronor om året, räknat i förlorade arbetsinsatser och utgifter för vård och omsorg. Med ökad kunskap och medvetna åtgärder kan stora vinster göras, ekonomiska och humana. Denna föreläsning är en grundorientering i ämnet. Bland annat besvaras följande frågor: Vad är psykisk ohälsa? Hur ser problematiken i arbetslivet ut i nuläget? Varför ökar den psykiska ohälsan? Hur ser prognoserna ut inför framtiden? Vad medför detta för kostnader och hur påverkar detta rekryteringsarbetet och rehabiliteringsarbetet? Vad säger arbetsmiljölagen? Hur möter vi behoven på bästa sätt? Hur byter vi ut risktänket, för att istället se de möjligheter, resurser och vinster som kan bli resultatet av ett framgångsrikt arbete med frågan psykisk ohälsa? Eller ska vi säga psykisk hälsa?

Jag är intresserad och vill veta mer »

Stress. Vad är det? Egentligen?

Ordet stress verkar vara på allas läppar. Tidningarna och livsstilsmagasinen basunerar ut rubriker i stil med ”Fem snabba att minska din stress!” (?) och hurtiga stresscoacher ger käcka råd i ämnet. Råden låter bra i teorin men faller ofta platt då de ska tillämpas i verkliga livet. Handen på hjärtat, kan en anledning till att det är så svårt att hantera stress vara att vi faktiskt inte riktig har förstått vad stress i själva verket är? Att vi inte förstår dess mekanismer och dess påverkan på oss? Kan det handla om att vi har en förenklad syn på vad stress är, när det i själva verket är så att det är många faktorer som spelar roll, biologiska, psykologiska och sociala? I denna föreläsning gör vi en resa in i hjärnan och kroppen för att söka en förståelse för vad stress faktiskt är (och inte är). Vi tittar på ”mekaniken” som gör oss stressade eller avspända. En djupare insikt i hur vi fungerar, gör att vi lättare kan förstå den problematik vi upplever kring stress. Och det är först när vi förstår problemet och orsakerna bakom som vi kan söka råd och lösningar.

Jag är intresserad och vill veta mer »

Utmattningssyndrom och utbrändhet – på riktigt. Vad, hur, varför?

Ett frekvent diskuterat ämne i Sverige idag är stressrelaterad ohälsa och i diskussionen hörs uttryck som utbränd, utmattningsdepression, ”gå in i väggen” och utmattningssyndrom. Vad menas med de olika uttrycken och vilken form av ohälsa gömmer sig bakom orden? I denna föreläsning reder vi ut begreppen och fördjupar oss särskilt i utmattningssyndromet. Hur stor är omfattningen av problematiken och hur ser sjukdomsförloppet ut? Vilka orsaker ligger bakom? Hur ser kopplingarna till arbetsförhållandena ut? Vilka är symtomen och vad beror de på? Vad händer i hjärnan och resten kroppen vid utmattningssyndrom. Och kanske viktigaste av allt: hur förebygger och rehabiliterar vi? Föreläsningen hålls med både hjärna och hjärta, då föreläsaren har egen erfarenhet av utmattningssyndrom. Vi får med andra ord ta del av insikter som går utöver det teoretiska perspektivet.

Jag är intresserad och vill veta mer »

Människor i kontorslandskap. En bra lösning?

Denna föreläsning är en fördjupning i faktorer som är relevanta att känna till om mående och prestation i det öppna kontorslandskapet. Den vänder sig till verksamheter som redan arbetar i eller som funderar på att gå över till öppna kontorslandskap, till skyddsombud och andra som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Användningen av kontorslandskap ökar i Sverige. Samtidigt visar forskning att produktiviteten ofta minskar medan sjuktalen ökar i öppna kontorslandskap. Det sägs uttryckligen i Arbetsmiljölagen att arbetsmiljö och arbetets utformning ska vara individuellt anpassat, där hänsyn ska tas till att människor är olika fysiskt och psykiskt och kan reagera olika på arbetsmiljöer. Ergonomiska anpassningar till individers fysiska olikheter ses som en självklarhet. Den som är 1,98 lång har inte samma stol som den som är 1,50 cm över havet. Men hur står det till med anpassningarna efter de psykiska olikheterna? Hur lyckas man med det i ett öppet kontorslandskap? För en del verkar ju trivas som fisken i vattnet medan andra mår pyton. Det är dags att börja diskutera hjärnergonomi! Med utgångspunkt i psykologisk forskning, ger föreläsningen mer kunskap och en ökad förståelse för hjärnans och det autonoma nervsystemets funktioner, för olika personlighetstyper med mera. Ökad kunskap kan möjliggöra positiva anpassningar av arbetsmiljön. Eller kanske vi rentav tänker om helt?

Jag är intresserad och vill veta mer »

8

Här får du Hjärnkoll på Sveriges vanligaste psykfall.

I Sverige har 3 av 4 erfarenhet av psykisk ohälsa – antingen egen eller som närstående. Trots att det berör så många av oss är tystnaden kompakt, okunskapen stor och stigmatiseringen omfattande. Detta är naturligvis alldeles tokigt och fel! Det som är allmänt förekommande i ett samhälle bör vi väl ändå ha allmänbildning om! Grunden för att göra detta möjligt är att vi arbetar med attityderna som ligger bakom missförhållandena. Attityder är så nära kopplat till våra känslor och attitydförändringsarbete måste därför innehålla just känslor och djup förståelse. Det är därför alla föreläsare i den nationella kampanjen Hjärnkoll har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Föreläsningen ”Sveriges vanligaste psykfall” är en personlig berättelse om att leva med psykisk ohälsa. Utifrån egna erfarenheter, intimt och med glimten i ögat utmanar Malin Jensen, i rollen som Attitydambassadör i kampanjen Hjärnkoll, våra attityder och föreställningar.

Jag är intresserad och vill veta mer »

Nyhet! Trädgårdsterapi. A match made in heaven!

Trädgårdsterapi har fått stor uppmärksamhet på senare tid som ett sätt att mobilisera individens självläkande krafter, bland annat vid stressrelaterade sjukdomar, såsom utmattningssyndrom, depression och smärtsyndrom. Men utgångspunkt från Alnarpsmetoden, sprungen ur forskning vid Alnarps Rehabiliteringsträdgård, SLU, fördjupar vi oss i naturens läkande kraft på stressade hjärnor och slitna kroppar. Forskning blandas med personliga berättelser. Denna föreläsning handlar om insikt i vad det är att vara människa, om varandets kraft och acceptansens kraft, om hopp och om tilliten till att livet kan bära.

Jag är intresserad och vill veta mer »