Referenser

Här presenteras ett urval av våra samarbetspartners och referenser.


Region Skåne

Eu projektet Vägen in
Referens:
Eva Mattelin, Koncernstab HR
eva.mattelin@skane.se
040 675 30 43

Thysell HR Partner

Referens:
Ulrika Thysell
ulrica@thysellhr.se
070 630 77 12

Jonas Fredriksson

(fältstudie i öppet kontorslandskap)
jonas.fredriksson@se.dsv.com
0418 39 11 04, 073 345 84 07

Region Skåne, EU projekt, Förståelse öppnar nya dörrar.
Regionförbundet Örebro, via Hjärnkoll
Ängelholms Kommun
Helsingborgs sjukhus, via Hjärnkoll